Виза карт

Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчдийнхаа хэрэгцээ, тав тухыг хангахаар Visa International олон улсын төлбөрийн картын байгууллагатай хамтран ам.долларын болон төгрөгийн Классик дебит карт, Классик кредит карт, Платинум кредит картуудыг нэвтрүүлэн харилцагчдaд банкныхаа үйлчилгээг дэлхийн өнцөг булан бүрт, шуурхай, найдвартай авах боломжийг бүрдүүллээ.

Классик дебит карт:

 • Нууцлал, хамгаалалт бүхий EMV чип болон зайнаас тооцоо хийх PayWave технологи;
 • Дотоод болон гадаадын аль ч улсад ашиглах боломжтой;
 • Интернет банк болон Transbank аппликейшин ашиглаж дансаа удирдаж, хянах боломжтой;
 • Нэг өдөрт хийх худалдан авалт лимит хамгийн өндөр;

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
 • Иргэний цахим үнэмлэх.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч ирэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.

ВИЗА ДЕБИТ КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

КАРТЫН НӨХЦӨЛ Классик дебит карт
ТӨГРӨГ АМ.ДОЛЛАР
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 10 ам.доллар
Картын хугацаа 3 жил
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг 0.2% (min 0.2 USD)
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гэрээт банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах1 300 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 2% 2% (min 3 USD)
Тухайн банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 0.5 ам.доллар
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ Шимтгэлгүй
Карт нөхөн авах төлбөр 20,000 төгрөг 10 ам.доллар
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар

1 1- Гэрээт банк гэдэгт Худалдаа Хөгжлийн Банктай картын сүлжээнд хамтран ажиллах гэрээ бүхий банкууд орно. Үүнд 2020 оны 5 сарын 28-ны байдлаар: Худалдаа Хөгжлийн Банк, Капитрон Банк, Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк, Чингис Хаан Банк, Богд Банк, Ариг Банк, Кредит банк орно.

 

Тээвэр хөгжлийн банк нь харилцагчдийнхаа хэрэгцээ, тав тухыг хангахаар Visa International олон улсын төлбөрийн картын байгууллагатай хамтран ам.долларын болон төгрөгийн Классик дебит карт, Классик кредит карт, Платинум кредит картуудыг нэвтрүүлэн харилцагчдад банкныхаа үйлчилгээг дэлхийн өнцөг булан бүрт, шуурхай, найдвартай авах боломжийг бүрдүүллээ.

Классик кредит карт:

 • Хамгийн бага хүү;
 • Бэлэн бус зарлагад 45 хоног хүртэл хүүгүй;
 • Нэг өдөрт хийх худалдан авалт лимит хамгийн өндөр;
 • Дотоод болон гадаадын аль ч улсад ашиглах боломжтой;
 • Яаралтай үед зээлийн эрх хэтрүүлэн хэрэглэх боломж;
 • Нууцлал, хамгаалалт бүхий EMV чип болон зайнаас тооцоо хийх PayWave технологи;
 • Хамгийн өндөр зээлийн лимит;

Платинум кредит карт:

 • Дэлхийн хаана ч ашиглах боломтой;
 • Хамгийн өндөр зээлийн лимит;
 • Хамгийн бага хүүтэй ба бэлэн бус зарлагад 45 хоног хүртэл хүүгүй;
 • Нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит хамгийн өндөр;
 • ОУ-ын нисэх онгоцны буудлуудын ВИП лоунжаар үйлчлүүлэх эрх;
 • Аялалын иж бүрэн даатгал;
 • Яаралтай үед зээлийн эрх хэтрүүлэн хэргэлэх боломж;
 • Дээд зэрэглэлийн “Concierge service” үйлчилгээг дэлхийн хаанаас ч авах боломжтой;

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;
 • Иргэний цахим үнэмлэх;
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч ирэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.

ВИЗА КРЕДИТ КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Нөхцөл  Классик Платинум
Төгрөг Ам.доллар Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хураамж 50,000 төгрөг 20 ам.доллар 500,000 төгрөг 200 ам.доллар
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 500,000 төгрөг 1,000 ам.доллар 20,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 20,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар 200,000,000 төгрөг 100,000 ам.доллар
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ 1.7% 1.5%
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ 20.4% 18.0%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ 2.2%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/ 26.4%
Сард төлөх доод хэмжээ 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд 20-нд
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10%
Эрх хэтрүүлсэний шимтгэл 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20%
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа 45 хоног 50 хоног
Картын хугацаа 3 жил
Зээлийн эрхийн хугацаа 30 сар хүртэл
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит1 10,000,000 төгрөг 5,000 ам.доллар 30,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит1 10,000,000 төгрөг 5,000 ам.доллар 200,000,000 төгрөг 100,000 ам.доллар
Карт нөхөн авах төлбөр 30,000 төгрөг 10 ам.доллар 150,000 төгрөг 50 ам.доллар
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернет пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернет пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гэрээт банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 0.5 ам.доллар
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа/

Иргэн - 1,000 төгрөг

 

1- Картаар нэг удаа хийх гүйлгээний лимит нь нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимитээр хязгаарлагдана.