ЮнионПэй карт

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

КАРТЫН НӨХЦӨЛ Юнионпэй дебит карт
ТӨГРӨГ АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань
Картын хугацаа 3 жил
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг 0.2% (min USD0.2) 0.2% (min CNY2)
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гэрээт банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 300 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Боломжгүй
Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 2% 2% (min USD3) 2% (min CNY20)
Тухайн банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 0.5 ам.доллар
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр авах /Банк, пин пад/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернет пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернет пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ Шимтгэлгүй
Карт нөхөн авах төлбөр 20,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар 65,000 юань
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар 250,000 юань

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт
 • Гадаад паспорт /эх хувиар/
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

Дэлхийд танигдсан, дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ авах боломжтой, хамгийн өндөр зээлийн эрхтэй Олон Улсын ЮнионПэй Даймонд болон Платинум кредит карт дараах давуу талыг танд олгоно.

 • Дэлхий даяар нийт 174 орчим улс орон, бүс нутагт ашиглагддаг;
 • Олон Улсын төлбөр, тооцооны гүйлгээ, интернетээр худалдан авалт хийх зэрэг төлбөрийн нэгдсэн үйлчилгээг авах;
 • Олон Улсын худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын 30% хүртэлх хөнгөлөлт, урамшууллын сүлжээ;
 • Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чип технологиор хамгаалагдсан тул дэлхийн хаана ч ашиглахад аюулгүй; БНХАУ-ын нийт 26 сая мерчант, 960,000 ATM-д саадгүй үйлчилдэг;
 • Олон Улсын консьерж үйлчилгээ буюу орчуулгын туслах, автомашины түрээс, зочид буудал болон нисэх онгоц, галт тэрэгний тасалбар зэрэг холбогдох үйлчилгээний туслалцаа;
 • Олон Улсын үйлчилгээний туслах буюу эмнэлэг, аялал, даатгалын үйлчилгээ болон яаралтай бэлэн мөнгө, карттай холбоотой туслалцаа, 24 цагийн лавлах үйлчилгээ.

ЮНИОНПЭЙ КРЕДИТ КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Картын нөхцөл ПЛАТИНУМ ДАЙМОНД
Төгрөг Ам.доллар Төгрөг Ам.доллар
Жилийн хураамж 500,000 төгрөг 200 ам.доллар 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 10,000,000 төгрөг 3,000 ам.доллар 100,000,001 төгрөг 35,001 ам.доллар
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 100,000,000 төгрөг 35,000 ам.доллар 400,000,000 төгрөг 150,000 ам.доллар
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ 1.5% 1.4%
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ 18.0% 16.8%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ 2.2%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/ 26.4%
Сард төлөх доод хэмжээ 10% 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд 15-нд
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа 50 хоног 55 хоног
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10%
Эрх хэтрүүлсэний шимтгэл 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20%
Картын хугацаа 3 жил
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит1 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит1 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар
Карт нөхөн авах төлбөр 150,000 төгрөг 50 ам.доллар 150,000 төгрөг 50 ам.доллар
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гэрээт банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Гадаадын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 0.5 ам.доллар
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа/

Иргэн - 1,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт
 • Гадаад паспорт /эх хувиар/
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.