ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Ханшийн эрсдэл

Та манай банктай харилцсанаар өөрийн валютын хэрэгцээг хангаад зогсохгүй гадаад валютын форвард, опшин, своп зэрэг эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой юм.

Дэлгэрэнгүй

Алтны арилжаа

Манай банк алт олборлогч аж ахуйн нэгж, иргэнтэй хамтын ажиллагааны хүрээнд алт худалдан авах, алт барьцаалсан болон алт олборлолтын эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Валют арилжаа

Тээвэр хөгжлийн банк нь дотоод, гадаадын валют арилжааны зах зээл дээр харилцагчдад валют арилжааны цогц үйлчилгээ үзүүлэхийг зорин ажилладаг.

Дэлгэрэнгүй
s