ХУДАЛДААНЫ ЗЭЭЛ

Ачилтын өмнөх зээл

Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө  эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ...

Дэлгэрэнгүй

Ачилтын дараах зээл

Импортлогчид зориулсан, бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдуулан богино болон дунд хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготойгоор ...

Дэлгэрэнгүй

ECA даатгалтай зээл

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, дэд бүтэц хөгжүүлэх чиглэлийн өндөр дүн бүхий импортийн бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтад зориулсан таатай нөхцөлтэй урт хугацааны зээлийн санхүүжилтийг танд санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
s