Худалдааны зээлийн шугам

Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран хүссэн хэмжээний зээлийн шугам авах боломжийг санал болгож байна.

Давуу тал:

  • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас болон худалдааны эргэлт зэргээс хамааруулан тогтооно.
Шимтгэл Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөг Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 ам доллар/ Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 евро/ Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 юань/ Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 иен/
Коммитмент хүү /жилийн/ 0%-2.0%
Хугацаа 60 хүртэл сар
Худалдааны зээлийн шугамын гэрээнд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

Ачилтын өмнөх зээл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Худалдааны зээлийн шугамын хүрээнд, худалдааны гэрээ, хэлцлийн дүнгээс хэтрэхгүй байна
Хүү /жилийн/ Эх үүсвэрийн өртөг + 2.0%-4.0%
Хугацаа (бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаж байх) 60 хүртэл сар
Шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Зээлийг бүрэн болон хэсэгчилэн урьдчилж төлсний шимтгэл Гадны банкны хүү шимтгэлийн нөхцлийн дагуу
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

Ачилтын дараах зээл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ Худалдааны зээлийн шугамын хүрээнд, худалдааны гэрээ, хэлцлийн дүнгээс хэтрэхгүй байна
Хүү /жилийн/ Эх үүсвэрийн өртөг + 2.0%-4.0%
Хугацаа /бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаж байх/ 60 хүртэл сар
Шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Зээлийг бүрэн болон хэсэгчилэн урьдчилж төлсний шимтгэл Гадны банкны хүү шимтгэлийн нөхцлийн дагуу
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 0.40%-2.42%

Тавигдах шаардлага:

  • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
  • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
  • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
  • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу