SWIFT-ын үйлчилгээний нөхцөл:

Валютын төрөл Дүн Банкны хураамж Дамжуулагч банкны шимтгэл
Ам.доллар <5,000 15,000 төгрөг 20 ам.доллар
5,000.01-100,000 25,000 төгрөг
>100,000,01 35,000 төгрөг
Үндсэн дүн хамгаалсан үйлчилгээний шимтгэл 35 - 60 ам.доллар
Ам.доллар (БНСУ-руу шилжүүлэх тохиолдолд) <5,000 15,000 төгрөг 25 ам.доллар
5,000.01-100,000 25,000 төгрөг
>100,000,01 35,000 төгрөг
Евро /ХБНГУ-руу/ <2,500 15,000 төгрөг 5 евро
2,500.01-12,500 25,000 төгрөг 10 евро
>12,500 35,000 төгрөг 20 евро
Евро /Бусад улсруу/ Дүн харгалзахгүй 30,000 төгрөг 20 евро
Юань <100.000 10,000 төгрөг 50 юань
>100,000 20,000 төгрөг
Иен Дүн харгалзахгүй 12,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 0.05% (хамгийн багадаа 2,500 иен)
Вон Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг + 1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 20,000 вон
Рубль Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг+1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) Шимтгэлгүй
Фунт стерлинг Дүн харгалзахгүй 25,000 төгрөг+ 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 15 фунт
Хонг Конг доллар Дүн харгалзахгүй 25,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 200 хонг конг доллар
Сингапур доллар Дүн харгалзахгүй 20,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 25 ам.доллар
Швейцарийн франк <5000 15,000 төгрөг 20 евро (бэлэн валютаар шилжүүлэг хийхэд 0.3%)
5,000.01-100,000 25,000 төгрөг
>100,000,01 35,000 төгрөг

*Guaranteed OUR - Дамжуулагч банкны шимтгэл

Нөхцөл Шимтгэл
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаад гуйвуулгад өөрчлөлт оруулах, буцаан дуудах, гадаадаас ирсэн шилжүүлгийг буцаах Ам.доллар 30 ам.доллар
Евро 50 евро
Юань 50 юань
Иен 7,500 иен
Вон 20,000 вон
Рубль 300 рубль
Фунт стерлинг 50 ам.доллар
Хонг Конг доллар 20 ам.доллар
Сингапур доллар 20 ам.доллар
Швейцарийн франк 30 евро
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаадын банкинд гадаад гуйвуулгын талаар лавлагаа явуулах Ам.доллар

30 ам.доллар

Евро
Юань
Иен
Вон
Рубль
Фунт стерлинг
Хонг Конг доллар
Сингапур доллар
Швейцарийн франк