Ачилтын дараах зээл

Импортлогчид зориулсан, бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдуулан богино болон дунд хугацааны эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготойгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийгдсэний дараа олгох таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна. 

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 2.00%-4.00%