Moneygram нь олон улсын мөнгөн гуйвуулгын шуурхай үйлчилгээ юм. Та энэхүү үйлчилгээг ашиглан дэлхийн аль ч улс руу бэлэн мөнгийг хувь хүнд хоромхон хугацаанд, найдвартай, хялбар шилжүүлэх ба хүлээн авах боломжтой юм.

Давуу тал:

  • Дэлхийн 200 гаруй орны 350,000 гаруй үйлчилгээний цэгүүдээр дамжуулан мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой;
  • Ижил төрлийн үйлчилгээнүүдээс ХАМГИЙН БАГА шимтгэлтэй;
  • Монгол улсаас бусад орон руу илгээсэн, мөн таны нэр дээр гадаад улсаас Монгол улс руу шилжүүлсэн гүйлгээ ердөө 10 минутын дотор хийгдэж, хүлээн авахад бэлэн болно;
  • MoneyGram үйлчилгээг авахад банканд ямар нэгэн данс эзэмшдэг байх шаардлагагүй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Гүйлгээний дүн  Үндсэн шимтгэл
0-100 ам.доллар 8 ам.доллар
100.01–250.00 ам.доллар  12 ам.доллар
250.01–500.00 ам.доллар  20 ам.доллар
500.01 – 750.00 ам.доллар  30 ам.доллар
750.01 – 1,000.00 ам.доллар  40 ам.доллар
1,000.01 – 1,250.00 ам.доллар  55 ам.доллар
1,250.01 – 1,500.00 ам.доллар  70 ам.доллар
1,500.01 – 2,000.00 ам.доллар 90 ам.доллар
2,000.01 – 2,500.00 ам.доллар  100 ам.доллар
2,500.01 – 3,000.00 ам.доллар  110 ам.доллар
3,000.01 – 3,500.00 ам.доллар  120 ам.доллар
3,500.01 – 4,000.00 ам.доллар   130 ам.доллар 
4,000.01 – 5,000.00 ам.доллар   150 ам.доллар  
5,000.01 – 5,500.00 ам.доллар  180 ам.доллар 
5,500.01 – 6,000.00 ам.доллар  200 ам.доллар 
6,000.01 – 6,500.00 ам.доллар  220 ам.доллар 
6,500.01 – 7,000.00 ам.доллар  240 ам.доллар 
7,000.01 – 7,500.00 ам.доллар  250 ам.доллар 
7,500.01 – 10,000.00 ам.доллар  300 ам.доллар