ЗЭЭЛ

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, харилцагчиддаа эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг уян хатан, таатай нөхцөлөөр авахыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгж, харилцагч нартаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх зорилгоор үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи...

Дэлгэрэнгүй

Алт барьцаалсан зээл

Эрхэм харилцагч таны өөрт байгаа алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэнд оруулж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээл юм.

Дэлгэрэнгүй

Зээлийн шугам

Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хүссэн хэмжээгээрээ авах боломжтой, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөлтэй, зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнийг харилцагч...

Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн түрээсийн зээл

  • Хөдлөх хөрөнгө болон машин тоног төхөөрөмж
  • Үл хөдлөх хөрөнгө
Дэлгэрэнгүй

Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл

ББСБ-ын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо өсгөх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийн...

Дэлгэрэнгүй

Худалдааны зээлийн шугам

Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран...

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын овердрафт зээл

Дэлгэрэнгүй

Алт Хөтөлбөрийн Дамжуулан Зээл

  • Алт-Урт хугацаат санхүүжилт
  • Алт-Урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон Уул уурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж...

Дэлгэрэнгүй
s