ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Андеррайтингийн үйл ажиллагааны хүрээнд үндэсний аж ахуй нэгжүүдэд дотоодын болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр үнэт цаас гаргах, санхүүжилт татах үйл ажиллагааг зохион байгуулж хамтран ажиллана.

Хувьцааны санхүүжилт

  • Үнэт цаасыг анх удаа олон нийтэд санал болгох (IPO)
  • Нэмэлт хувьцаа гаргах
  • Хаалттай хүрээнд үнэт цаасыг санал болгох

Өрийн санхүүжилт

  • Компанийн бонд /Нээлттэй, Хаалттай/
  • Хөрвөх бонд /Хувьцаа/ болон Хоёрдогч өглөг
  • Зээл болон зээлийн шугам
  • Төслийн санхүүжилт
  • Өрийн бусад хэрэгсэл

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна.

Бид харилцагчийн бизнесийн үе шат тус бүрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн оновчтой шийдлийг санал болгохоос гадна санхүүгийн иж бүрэн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх замаар урт хугацааны найдвартай түншлэлийн харьцааг бий болгон хамтран ажиллана.

 

Бид харилцагчиддаа санхүүгийн цогц бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинэлэг хэлбэрээр баяжуулан, үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, тэдгээрийн санхүүгийн эрсдэлийг хамгаалах үүднээс дотоодын даатгалын зах зээлд тэргүүлэгч байр суурь бүхий даатгалын компаниудтай хамтран эрсдэлийн удирдлагын хамгийн оновчтой шийдэл болох даатгалын зуучлалын үйлчилгээг санал болгож байна.  

  • Дотоодын зах зээлд тэргүүлэгч даатгалын компаниудын нөхцөлийг нэг дороос харьцуулах нь таны цаг хугацаанд хэмнэлттэйн дээр бид даатгалын зуучлалын уян хатан төлбөрийн нөхцөл хурдан шуурхай мэргэжлийн үйлчилгээг хүргэж байна.

Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна.

Бид харилцагчийн бизнесийн үе шат тус бүрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн оновчтой шийдлийг санал болгохоос гадна санхүүгийн иж бүрэн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх замаар урт хугацааны найдвартай түншлэлийн харьцааг бий болгон хамтран ажиллана.

 


Бид харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна.

Бид харилцагчийн бизнесийн үе шат тус бүрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн оновчтой шийдлийг санал болгохоос гадна санхүүгийн иж бүрэн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх замаар урт хугацааны найдвартай түншлэлийн харьцааг бий болгон хамтран ажиллана.

Та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх хаягаар хандана уу

Утас: 976-77169999

Мэйл хаяг: ibd@transbank.mn