Танилцуулга

Хятад хамтын ажиллагааны газар нь банкны гадаад харилцаа, тэр тусмаа БНХАУ-ын аж ахуй нэгж, иргэдтэй үүсэх харилцааг хөгжүүлэх, хоёр улсын хоорондох бизнес түншлэлд харилцан ашигтай санхүүгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн, олон улсын стандартад нийцсэн цогц санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой байгууллагдсан билээ.  

Бид харилцагчиддаа олон улсад бизнесээ тэлэхэд нь тэр дундаа БНХАУ-тай гадаад худалдаа эрхлэхэд дараах үйлчилгээг санал болгож байна

  • Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
  • Санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
  • Санхүүгийн эрсдлийг бууруулах
  • Мөнгөн хөрөнгийг удирдах

Монгол улсад ажиллаж, амьдарч буй хятад иргэдийн банкны үйлчилгээний асуудлыг шийдэх, зөвлөгөө өгөх болон монгол улсын эдийн засгийн байдал болон санхүүгийн мэдээ мэдээллээр тогтмол хангах мөн аж ахуйн нэгжүүдэд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай заавар зөвлөгөө өгөн банкны бүх төрлийн үйлчилээг монгол, хятад хэл дээр хүргэхээр ажиллаж байна.

Тээвэр хөгжлийн банк нь Монгол-Хятадыг холбох санхүүгийн гүүр болж хоёр улсын стратегийн түншлэлийн харилцааг өргөжүүлэхэд хувь нэмэрээ оруулах болно.

 

交通发展银行中国合作部的成立是以支持本银行国际关系,特别是与中国企业和个人关系为主要宗旨。为中蒙两国之间的商业伙伴提供互惠互利的金融服务,并提供符合国际标准的综合金融服务。  

我们为正扩展国际业务(尤其是中资企业在蒙投资)的客户提供

  • 投资机会
  • 金融与法律咨询服务
  • 降低财务风险
  • 现金管理等服务  

对于居住在蒙古的中国公民,我们提供银行信息和咨询服务,并定期发布蒙古的经济和金融时事新闻。我们提供蒙古语和中文银行服务,同时也为在蒙中资企业提供开展业务所需的指导和建议。  

交通发展银行将作为连接蒙古国和中国的金融桥梁,为两国之间的战略伙伴关系的全面发展做出自己的一份贡献。