БАТАЛГАА

Баталгааны давуу талууд

Банкны баталгаа нь илүү уян хатан, бизнесийн өргөн хүрээг хамарч, болзошгүй эрсдэлээс гүйцэтгэгч талыг хамгаалдаг

Дэлгэрэнгүй

Баталгааны үе шат

Баталгааны үе шат

Дэлгэрэнгүй

Шимтгэл, хураамж

  • Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн эрсдэлийн шимтгэл
  • Баталгаа, батлан даалтын аккредитив гаргах
  • Баталгаа, батлан даалтын аккредитивийн хугацааг сунгах, дүнг нэмэгдүүлэх
Дэлгэрэнгүй

Нэмэлт мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
s