Алтны арилжаа

Манай банк алт олборлогч аж ахуйн нэгж, иргэнтэй хамтын ажиллагааны хүрээнд алт худалдан авах, алт барьцаалсан болон алт олборлолтын эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Түүнчлэн алт олборлогч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас алт худалдан авах явцад үнийн уян хатан нөхцөлтэй шуурхай үйлчилж, сүүлийн үеийн зах зээлийн мэдээллээр хангах, алтыг барьцаалан зээл авах зэрэг боломжуудыг санал болгож байна.