Алт барьцаалсан зээл

Эрхэм харилцагч таны өөрт байгаа алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэнд оруулж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээл юм. Бүрдүүлэх баримт цөөн, ажлын 1-4 цагт багтаан мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг хангах боломжтойгоороо онцлогтой.

Давуу тал:

  • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Алт барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгосон алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгоогүй алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгохгүйгээр барьцаалах алтын зээл
Хугацаа 12 сар хүртэл 6 сар хүртэл 3 сар хүртэл
Зээлийн хэмжээ Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*90% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*80% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл Бохир жин* Алтны сорьц /алт олборлохоос өмнө дээж авч нөөцийн дүгнэлтээр гарсан сорьцын доод хэмжээгээр/*(100%-Татвар)*60% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл
Төгрөгийн зээлийн хүү /сарын/ 1.6%-1.2% 1.7%-1.2% 1.8%-1.2%
Төгрөгийн зээлийн хүү /жилийн/ 19.2%-14.4% 20.4%-14.4% 21.6%-14.4%
Ам.долларын  зээлийн хүү /сарын/ 1.5%-0.85% 1.6%-0.85% 1.6%-0.85%
Ам.долларын  зээлийн хүү /жилийн/ 18.0%-10.2% 19.2%-10.2% 19.2%-10.2%
Еврогийн зээлийн хүү /сарын/ 1.5%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0%
Еврогийн зээлийн хүү /жилийн/ 18.0%-12.0% 19.2%-12.0% 19.2%-12.0%
Юаний зээлийн хүү/сарын/ 1.5%-1.0% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0%
Юаний зээлийн хүү/жилийн/ 18.0%-12.0% 19.2%-12.0% 19.2%-12.0%
Иений зээлийн хүү/сарын/ 1.0%-0.6% 1.1%-0.6% 1.2%-0.6%
Иений зээлийн хүү/жилийн/ 12.0%-7.2% 13.2%-7.2% 14.4%-7.2%
Үйлчилгээний шимтгэл Шимтгэлгүй 
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Барьцаа Биет алт
Барьцааны алтан гулдмайд тавигдах Шаардлага Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторийн (ҮМСИЛ) сорилтын дүнгээр алт болон мөнгөний сорьцыг тодорхойлсон баримттай алтан гулдмай Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторид (ҮМСИЛ) сорьц тогтоолгохоор тушааж, үнэт металл хайлсан тухай акттай, сорилтын дүн гараагүй алтан гулдмай Алтны ордын нөөцийн тайланг гаргуулсан байх, тайланд алтны агууламж хэмжээг илэрхийлсэн сорьцын дүгнэлттэй байх

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээл хүссэн албан бичиг
  • Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны алт барьцаалахыг зөвшөөрсөн тухай зөвшөөрөл
  • Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Зээлдэгчийн зөвшөөрөл
  • Аж ахуй нэгж, захирал, санхүү хариуцсан ажилтны анкет
  • ҮМСИЛ-аас сорилын дүн хүлээн авч болох тухай банкны ажилтанд өгсөн итгэмжлэл /Сорьц тогтоогдоогүйн хувьд/

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу