Санхүүгийн түрээсийн зээл

Эдийн засгийн үр ашиг авчрах бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, машин механизмыг худалдан авах, мөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад зориулсан зээл юм. Бусад бизнесийн зээлээс урт хугацаатай байдаг нь харилцагч танд илүү таатай.

Давуу тал:

 • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаа 60 сар хүртэл
Хэмжээ Гэрээний нийт төлбөрийн 80 хувь хүртэл, дээд хэмжээ 5 тэрбум төгрөг хүртэл түүнтэй тэнцэх валют
Хүү /сарын/ 1.8%-1.2% 1.7%-0.85% 1.7%-1.0% 1.7%-1.0% 1.0%-0.6%
Хүү /жилийн/ 21.6%-14.4% 20.4%-10.2% 20.4%-12.0% 20.4%-12.0% 12.0%-7.2%
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/
Бусад нөхцөл Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): MNT 14.85%-22.08% (USD 10.63%-20.88%; EUR 12.44%-20.88%; CNY 12.44%-20.88%; JPY 7.62%-12.44%)

Тавигдах шаардлага:

 • Зориулалт нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ сайжруулах тоног төхөөрөмж, техник худалдан авах зориулалттай байх;
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу

Давуу тал:

 • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаа 120 сар хүртэл
Хэмжээ Гэрээний нийт төлбөрийн 70 хувь хүртэл, дээд хэмжээ өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Хүү /сарын/ 1.8%-1.2% 1.6%-0.85% 1.6%-1.0% 1.6%-1.0% 1.0%-0.6%
Хүү /жилийн/ 21.6%-14.4% 19.2%-10.2% 19.2%-12.0% 19.2%-12.0% 12.0%-7.2%
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют/
Бусад нөхцөл Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/*

Иргэн - 1,000 төгрөг

Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

**Зээлийн бодит өртөг (жилийн): MNT 14.66%-21.90% (USD 10.44%-19.49%; EUR 12.25%-19.49%; CNY 12.25%-19.49%; JPY 7.43%-12.25%)

Тавигдах шаардлага:

 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.

Бүрдүүлэх баримтын жагсаалт болон зээл хүсэгчийн анкетыг энд дарж татаж авна уу