Үнэт зүйл хадгалах

Харилцагч таны бичиг баримт, биет үнэт зүйлс, мөнгөн хөрөнгө, нөхөн орлуулшгүй эд зүйлсийг аюулгүй, найдвартай орчинд хадгалах зорилгоор бид “Үнэт зүйл хадгалах” үйлчилгээг үзүүлж байна. Энэхүү үйлчилгээ нь таны үнэт зүйлсийг гал, усны аюул болон хулгайд алдахаас найдвартай хамгаалах болно. Мөн харилцагчид түлхүүрийн цорын ганц хувь хадгалагдах тул харилцагч зөвхөн өөрийн биеэр хайрцгийг онгойлгох эрхтэй юм.

Үйлчилгээний нөхцөл:

Хайрцгийн хэмжээ  
/урт*өргөн*өндөр/
Хадгалуулах хугацаа
1-ээс 15  хоног 16-30  хоног 31-90 хоног 91-ээс дээш хоног
1 56x30x52 700 төгрөг 650 төгрөг 550 төгрөг 500 төгрөг
2 56x30x22 500 төгрөг 400 төгрөг 350 төгрөг 300 төгрөг
3 56x30x11 450 төгрөг 350 төгрөг 300 төгрөг 250 төгрөг