Иргэдийн энгийн харилцах

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Иргэдийн өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан банкнаас санал болгож буй цахим үйлчилгээнд холбуулах, карт захиалж авах боломжтой данс ба дансны үлдэгдэл нь ҮХШЕН-д заасан хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

Бодит хүү* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Хүү тооцох доод үлдэгдэл* 0 төгрөг 0 ам.доллар 0 евро 0 юань 0 иен

0 рубль

0 вон

0 фунт стерлинг

Харилцах дансны доод үлдэгдэл 1,000 төгрөг 1 доллар 1 евро 5 юань 200 иен 50 рубль 1,000 вон 1 фунт стерлинг

* - "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу цар тахлын үед бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү тооцохгүй.

Бэлэн гүйлгээ 

  Валют Бага дэвсгэртийн дүн Бусад дэвсгэртийн дүн
Орлогын гүйлгээ* Доллар 1, 2, 5-тын дэвсгэр 2.00% Шимтгэлгүй
Юань 1, 5, 10, 20-тын дэвсгэрт  2.00% Шимтгэлгүй
Рубль 10, 50, 100-тын дэвсгэрт 8.00% 5.00%
Иен 0.30%
Вон 1.50%
* Харилцагч бэлэн арилжаа, зээлийн хүү болон зээлийн үндсэн төлбөр хийхэд, хэлцэл хийж валютын дансандаа орлого хийхэд хүснэгтэд заасан бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна.
Зарлагын гүйлгээ Валют Шимтгэл
Төгрөг 200 төгрөг
Ам.доллар 200 төгрөг + 0.5%
Евро 200 төгрөг + 0.5%
Юань 200 төгрөг + 0.5%
Иен 200 төгрөг + 0.5%
Фунт стерлинг 200 төгрөг + 0.5%
Рубль 200 төгрөг + 3.0%
Вон 200 төгрөг + 1.5%
* Иргэн болон байгууллагын валютын харилцах, хадгаламжийн дансанд олгогдсон хүү, бэлэн бусаар шилжиж орсон орлого болон бэлэн бус ханшаар  дансандаа худалдаж авсан валютыг харилцагчид бэлнээр олгоход тооцох шимтгэл

Бэлэн бус гүйлгээ 

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Банк доторх шилжүүлэг
Иргэдийн бүх төрлийн данс 100 төгрөг 200 төгрөгтэй тэнцэх
Банк хоорондын шилжүүлэг
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх Бага дүнтэй гүйлгээ /5,000,000₮ хүртэл/ 200 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Их дүнтэй гүйлгээ /5,000,001₮-с дээш/ 500 төгрөг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1,000 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют

Дансны бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Данс нээх Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл
Идэвхитэй төлөвт харилцах данс  Шимтгэлгүй
Түр идэвхгүй болон зогсоосон төлөвт харилцах данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс хаах
Харилцах данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх