Энгийн харилцах

Байгууллагын энгийн харилцах 

Давуу тал:

 • Байгууллагад зориулсан зээл авах
 • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
 • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх
 • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулах
 • Санхүүгийн зөвлөгөө авах
 • Интернэт банкаар гүйлгээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах
 • Хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгох.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Бодит хүү* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Хүү тооцох доод үлдэгдэл* 0 төгрөг 0 ам.доллар 0 евро 0 юань 0 иен

0 рубль

0 вон

0 фунт стерлинг

Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 доллар 5 евро 35 юань 500 иен 100 рубль 5,000 вон 5 фунт стерлинг

* - "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль"-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу цар тахлын үед бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү тооцохгүй.

 

Бэлэн бус гүйлгээ 

Үйлчилгээ   Төгрөг Валют
Банк доторх шилжүүлэг
Иргэдийн бүх төрлийн данс   100 төгрөг 200 төгрөгтэй тэнцэх
Банк хоорондын шилжүүлэг
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх Бага дүнтэй гүйлгээ /5,000,000₮ хүртэл/ 200 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Их дүнтэй гүйлгээ /5,000,001₮-с дээш/ 500 төгрөг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1,000 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бэлэн гүйлгээ 

  Валют Бага дэвсгэртийн дүн Бусад дэвсгэртийн дүн
Орлогын гүйлгээ* Доллар 1, 2, 5-тын дэвсгэр 2.00% Шимтгэлгүй
Юань 1, 5, 10, 20-тын дэвсгэрт  2.00% Шимтгэлгүй
Рубль 10, 50, 100-тын дэвсгэрт 8.00% 5.00%
Иен 0.30%
Вон 1.50%
* Харилцагч бэлэн арилжаа, зээлийн хүү болон зээлийн үндсэн төлбөр хийхэд, хэлцэл хийж валютын дансандаа орлого хийхэд хүснэгтэд заасан бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна.
Зарлагын гүйлгээ Валют Шимтгэл
Төгрөг 200 төгрөг
Ам.доллар 200 төгрөг + 0.5%
Евро 200 төгрөг + 0.5%
Юань 200 төгрөг + 0.5%
Иен 200 төгрөг + 0.5%
Фунт стерлинг 200 төгрөг + 0.5%
Рубль 200 төгрөг + 3.0%
Вон 200 төгрөг + 1.5%
* Иргэн болон байгууллагын валютын харилцах, хадгаламжийн дансанд олгогдсон хүү, бэлэн бусаар шилжиж орсон орлого болон бэлэн бус ханшаар  дансандаа худалдаж авсан валютыг харилцагчид бэлнээр олгоход тооцох шимтгэл


Дансны бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Данс нээх Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл
Идэвхитэй төлөвт харилцах данс  Шимтгэлгүй
Түр идэвхгүй болон зогсоосон төлөвт харилцах данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс хаах
Харилцах данс хаах 5,000 төгрөг 5,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах 5,000 төгрөг 5,000 төгрөгтэй тэнцэх валют


Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • 10%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/