Валют арилжаа

Тээвэр хөгжлийн банк нь дотоод, гадаадын валют арилжааны зах зээл дээр харилцагчдад валют арилжааны цогц үйлчилгээ үзүүлэхийг зорин ажилладаг. Бид Таны хэрэгцээнд зориулж USD, EUR, GBP, JPY, RUB, CNY, KRW зэрэг олон улсын зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөх валютын арилжааг өрсөлдөхүйц ханшаар түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.