Кредит карт

Кредит карт нь дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Давуу тал:

 • Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн;
 • Өндөр зээлийн эрхтэй;
 • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой;
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй;
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй. Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

ТӨГРӨГИЙН ЭНГИЙН БИЗНЕС
Картын валют Төгрөг
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 100,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг 5,000,001 төгрөг
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 5,000,000 төгрөг 50,000,000 төгрөг
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ 1.7%
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ 20.4%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/  2.2%
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/  26.4%
Сард төлөх доод хэмжээ 10% 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд 15-нд
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10% 10%
Эрх хэтрүүлсний шимтгэл 5% 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1% 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20% 20%
Картын хугацаа 3 жил
Зээлийн эрхийн хугацаа 30 хүртэлх сар
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/  15-нд
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа 45 хоног хүртэл
Картын хугацаа 3 жил
Зээлийн эрхийн хугацаа 30 сар хүртэл
Яаралтай карт гаргах хураамж 5,000 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Төгрөгийн данс - төгрөг авахад шимтгэлгүй;
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах
Гэрээт банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл  шалгах
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Иргэний цахим үнэмлэх;
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.