ИНКАСС

Инкассын давуу талууд

Инкассын үйлчилгээ нь гадаад худалдаа эрхэлж буй харилцагчдад зориулсан харьцангуй хялбар, өртөг багатай, хурдан шуурхай хувилбар юм.

Дэлгэрэнгүй

Инкассын үе шат

Инкассын үе шат

Дэлгэрэнгүй

Шимтгэл, хураамж

  • Инкассын мэдэгдэл хийх
  • Төлбөр/акцептын дагуу лавлагаа явуулах
  • Инкассын зааварчилгаанд өөрчлөлт оруулах хүсэлт хүлээн авах
Дэлгэрэнгүй

Нэмэлт мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
s